Ženska vatrogasna sekcija DVD Kraljevo uspešno radi već pola decenije – Portal KRUG

U okviru Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljevo, pre pet godina formirana je Ženska  sekcija. Ova sekcija danas ima 48 članica koje aktivno učestvuju u realizaciji mnogobrojnih aktivnosti Dobrovoljno vatrogasnog društva (DVD) Kraljevo. Srčanst pripadnica lepšeg pola treba izdvojiti naročito zbog aktivnosti na prevenciji požara, zaštiti životne sredine i rada sa mladima.

Članice Ženske sekcije uglavnom su visoko obrazovane, a njihova motivisanost za rad u DVD-u se podrazumeva, pa je njihovo angažovanje doprinelo kvalitativnom i kvantitativnom pomaku upravo u preventivnom delovanju. Continue reading „Ženska vatrogasna sekcija DVD Kraljevo uspešno radi već pola decenije – Portal KRUG“

Poziv za dostavljanje ponuda – edukativni program

Poštovani/a,

U periodu od 14.10. do 21.10.2021. godine Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevo će prikupljati ponude za uslugu priprema i sprovođenje edukativnog programa za izgradnju kapaciteta članstva mreže dobrovoljnih vatrogasnih društava na teritoriji grada Kraljeva i lokalne zajednice, koja se finansira preko projekta „Zajedno možemo da zaštitimo naše šume!“ u okviru Programa podrške „Ekosistem – podrška reformama u zaštiti životne sredine”, koji realizuju Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.

Poziv za dostavljanje ponuda.

Završni sastanak izrade Strategije razvoja mreže DVD

U sali Vatrogasnog doma u Kraljevu održan je treći, završni sastanak članova mreže Gradskog vatrogasnog saveza Kraljevo sa firmom MSP konsalting u okviru izrade Strategije razvoja mreže dobrovoljnih vatrogasnih društava na teritoriji grada Kraljeva.

Predstavnici vatrogasnih društava sa teritorije Kraljeva upoznali su se sa kompletnim dokumentom Strategije i Akcionog plana u narednom petogodišnjem periodu, dajući svoje komentare i sugestije i predlažući poboljšanja dokujmenta u poslednjoj fazi izrade. Učesnici su se složili da je pred njima značajan dokument, koji otvara nove vidike razvoja vatrogastva u narednim vremenima. Autorima je odato veliko priznanje na uloženom trudu, a Strategija će biti uskoro predstavljena na terenu, kao i široj zainteresovanoj javnosti.

Sredstva za izradu Strategije obezbeđena su na osnovu projekta Continue reading „Završni sastanak izrade Strategije razvoja mreže DVD“

Intervju predsednika GrVS Aleksandra Lazovića za sajt Mladih istraživača Srbije

Predsednik Gradskog vatrogasnog saveza Kraljevo Aleksandar Lazović dao je intervju za sajt Mladih istraživača Srbije u vezi projekta „Zajedno možemo da zaštitimo naše šume!“ koji DVD Kraljevo sprovodi u okviru Programa podrške „Ekosistem – podrška reformama u zaštiti životne sredine” koji realizuju Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.

Iz intervjua izdvajamo: „Ja sam u vatrogasce ušao kao planinar – meni je tema očuvanja naših planina i šuma, koje su devastirane, izuzetno važna i to se ogleda u našim aktivnostima. Kao savez, dosta ulažemo u zaštitu naših planina i imamo dobru saradnju sa svim lokalnim planinarskim udruženjima u cilju zaštite od požara. Na primer, jedna od misija nam je da na tom zadatku angažujemo brojna lovačka društva i njihove lovačke domove opremimo naprtnjačama za gašenje požara. I ta potreba da se proširimo svuda je bazirana na našim iskustvima koje imamo kao planinari, ljudi aktivni u prirodi – jer tek kada izbije požar, postane jasno koliko je ljudi na terenu i koliko im vremena treba da reaguju. Continue reading „Intervju predsednika GrVS Aleksandra Lazovića za sajt Mladih istraživača Srbije“