Финално квиз ватрогасно такмичење из области заштите од пожара

У понедељак 27. децембра, у свечаној сали Градске управе Краљево одржано је финално квиз ватрогасно такмичење из области заштите од пожара за ученике основних школа у Краљеву.

Раније је одржана едукативна обука за по 20 ученика у основним школама на тему противпожарне заштите и заштите шума од пожара, током које су се ученици упознали са значајем и угроженошћу шума са акцентом на угроженост шума од пожара, како се треба понашати да не дође до пожара, а како у случају његове појаве.

На такмичењу су учествовали ученици шест основних школа из категорије јуниора: ОШ Светозар Марковић, ОШ Браћа Вилотијевић, ОШ Доситеј Обрадовић Врба, ОШ „ Драган Ђоковић Уча“ Лађевци, ОШ Чибуковачки партизани и ОШ Димитрије Туцовић. Continue reading „Финално квиз ватрогасно такмичење из области заштите од пожара“

Позив за достављање понуда – услуга штампања приручника

У периоду од 20.12. до 23.12.2021. године, Добровољно ватрогасно друштво Краљево ће прикупљати понуде за услугу – штампање приручника , која се финансира преко пројекта „Заједно можемо да заштитимо наше шуме!“ у оквиру Програма подршке „Екосистем – подршка реформама у заштити животне средине”, који реализују Млади истраживачи Србије, а подржава Шведска.

Одржана финална радионица за чланове добровољних ватрогасних друштава у Студеници

После одржаних радионица за чланове ДВД у местима ближим Краљеву, данас је у конаку манастира Студеница одржана и финална радионица – дискусија о заштити шума и шумског биодиверзитета од последица које изазивају шумски пожари у околини наше православне светиње и светског културног добра на листи UNESCO културне баштине.

Ангажовани уводничар је и овог пута била Сунчица Вјештица, др техничких наука из Новог Сада. Измежу осталог, напоменуто је да Закон о шумама, са последњом верзијом из 2018 године и Стратегија развоја шумарства из 2006. године, кључни су документи, али је ова регулатива занемарена, па се сада у нашој земљи шуме не препознају као појединачан потенцијал и капитал државе, већ су подведене под једну групу планских активности. Continue reading „Одржана финална радионица за чланове добровољних ватрогасних друштава у Студеници“

Позив за достављање понуда – организовање конференције на тему заштите шума од пожара

У периоду од 09.12. до 13.12.2021. године, Добровољно ватрогасно друштво Краљево ће прикупљати понуде за услугу организовања догађаја – конференције на тему заштите шума од пожара, која се финансира преко пројекта „Заједно можемо да заштитимо наше шуме!“ у оквиру Програма подршке „Екосистем – подршка реформама у заштити животне средине”, који реализују Млади истраживачи Србије, а подржава Шведска

Радионице за чланове добровољних ватрогасних друштава у краљевачким селима

Добровољна сеоска ватрогасна друштва углавном су смештена тамо где се налазе шуме, што очување животне средине и заштиту шума од пожара актуелизује још више у односу добровољна ватрогасна друштва на градском подручју.

Предавач Сунчица Вјештица, др техничких наука из Новог Сада је пре радионица са члановима сеоских добровољних ватрогасних друштава у Каменици, Буковици и Студеници, одржала неколико радионица са члановима ДВД Краљево, а у жељи да пружи додатну подршку – у међувремену је постала чланица Женске седкције ДВД Краљево. Иако је, како је сама рекла, природњак и еколог скоро две деценије, кроз сарадњу са Женском секцијом и сама је учила од њих. Continue reading „Радионице за чланове добровољних ватрогасних друштава у краљевачким селима“

Анкета о родним разликама и специфичним потребама младих у ватрогаству

Женска секција добровољног ватрогасног друштва саставила је анонимну онлајн анкету да разоткрије постојеће родне разлике и специфичне потребе младих од 16 до 24 године у ватрогаству, у оквиру пројекта Заједно можемо да заштитимо наше шуме, уз подршку Младих истраживача Србије, који подржава Шведска.

Анкета се налази на линку: https://forms.gle/kf4tU7rYDfocWbHk9

До децембра 2021. године ДВД Краљево посветиће посебну пажњу активном учешћу чланства и женске секције у праћењу и спровођењу јавних политика у области цивилне заштите и заштите животне средине као и значају добровољног ватрогаства и волонтеризма у систему цивилне заштите. Женска секција ДВД Краљево броји преко 48 чланица и преко пет година бави се превенцијом пожара у сарадњи са школама и осталим институцијама. Ради промовисања добровољног ватрогаства и волонтеризма, део активности овог пројекат посвећен је изградњи капацитета чланица женске секције као и промоцији ватрогаства и волонтерског рада међу младима.

Хвала на најлепше на одговорима! Женска секција Добровољног ватрогасног друштва прикупиће приспеле податке и уврстити у развојне пројекте.