Šume su snaga države

Vekovima je Srbija bila obrasla gustim šumama, a za samo dva prosečna ljudska veka šume su posečene, izgorele ili stradale na neke druge načine, sa oko 60% površina; ima li načina da se to promeni?

U doba Vuka Karadžića, zabeležio je otac srpske azbuke, Srbija je „sva osim ravnica bila obrasla šumom. Po najvišim delovima rasle su bukove, potom grabove, leskove, lipove, klekove, pa brezove šume“. I Josif Pančić zabeležio je 1869. godine: „Gledajući sa Kopaonika, većinu zapada zauzima naša Srbija, gotovo skroz pokrivena gustom šumom.”

Vek i po kasnije, Srbija, ako se uporedi sa mnogim zemljama Evropske Unije, jedna je od najsiromašnijih, jer očuvane šume pokrivaju samo oko jedne petine njene teritorije. To znači da su za samo dva prosečna Ijudska veka u Srbiji posečene, izgorele ili stradale na neke druge načine, šume sa oko 60% nekada šumovitih površina. U Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Kraljevo – rešeni su da to promene.

Jedan od načina je realizacija projekta „Zajedno možemo da zaštitimo naše šume!“ kojim DVD Kraljevo učestvuje u okviru EKO–SISTEM programa.

Ovaj program sprovode Mladi istraživači Srbije, podržava Ambasada Švedske u Srbiji, a projektne aktivnosti su usmerene na zaštitu šuma i šumskog biodiverziteta od posledica izazvanih šumskim požarima. Cilj je jačanje kapaciteta dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Kraljeva da aktivno učestvuju u sprovođenju javnih politika u oblasti civilne i zaštite životne sredine i prepoznavanje značaja dobrovoljnog vatrogastva i volonterizma u sistemu civilne zaštite.

Ovog vikenda održava se trodnevna radionica na kojoj je profesorka Sunčica Vještica, dr tehničkih nauka, govorila o negativnim posledicama nemarnog odnosa prema prirodi – zagađenju vazduha, vode, zemljišta, klimatskim promenama i činjenici da ekološko obrazovanje treba da pruži sigurna znanja o osnovnim ekološkim pitanjima, informacije o zaštiti životne sredine, kao i savete na koji način je najbolje koristiti prirodne resurse:

– Velika mi je čast što ću biti deo projekta DVD Kraljevo, zato što se radi o ljudima koji imaju istinsku želju i veliko srce da pomognu društvu i gradu kojem žive, a našli su model kako da budu korisni, a da to svakome bude upotrebljivo.

Ona je odala priznanje želji DVD da formira Žensku sekciju, zbog činjenice da je, kako je ocenila, veza dobrovoljng vatrogastva sa organima državne mnogo intenzivnija u visoko razvijenim zemljama, nego kod nas, a činjenica da su aktivnosti DVD Kraljevo budžetirane u nacionalnom budžetu – vodi u dobrom smeru:

– Svaka od strategije države Srbije je pozicionirala šume kao prirodno bogatstvo, prirodni resurs ili kao nacionalno blago i naravno da je smisleno da se onim što se zove procena rizika od šumskih požara bavimo unapredjenjem aktivnosti koje će doprineti zaštiti šuma. Šume su izuzetan potencijal i sa aspekta životne sredine, i sa aspekta bogatstva, i sa aspekta snage jedne države.

Opštirnije na sajtu portala Krug: https://www.krug.rs/projekti/sume-su-snaga-drzave-video/

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *