Održana ceremonija potpisivanja ugovora i uvodni trening drugog ciklusa EKO-SISTEM podrške organizacijama civilnog društva

Povodom početka drugog ciklusa EKO-SISTEM programa osnaživanja mreža udruženja građana koje se bave zaštitom životne sredine, u periodu od 11. do 13. jula u Zrenjaninu, održan je Uvodni trening i ceremonija potpisivanja ugovora između Mladih istraživača Srbije i 13 organizacija čiji su projekti podržani.

Ceremoniji potpisivanja ugovora prisutvovali su projektni timovi ispred 12 mreže koje su u ovom ciklusu podržane, a ugovore je svečano uručila Tanja Petrović, izvršna direktorka Mladih istraživača Srbije.

Ugovor za DVD Kraljevo potpisao je Milutin Vukosavljević, u prisustvu koordinatorke projekta Katarine Dimitrijević i predstavnice Ženske sekcije Radovanke Vukosavljević.

Nakon ceremonije potpisivanja ugovora, počeo je Uvodni trening, sa ciljem da se pred početak implementacije projektnih aktivnosti dodatno podignu kapaciteti organizacija civilnog društva da uspešno realizuju svoje projekte. Prvog dana treninga, organizacije su predstavile projekte i promenu koju žele da postignu kroz svoje projekte, ostvarena je sinergija kroz mapiranje zajedničkih aktivnosti koje će dovesti do daljeg umrežavanja među organizacijama.

Drugi dan je bio posvećen glavnim elementima projektnog ciklusa koji se tiču uspešnog upravljanja projektima, kao i mapiranju planiranih rodnih aktivnosti i ostvarivanju sinergije kada je u pitanju rodna komponenta podržanih projekata. Ovim radionicama prisustvovali su Aleksandar Lazović, predsednik Gradskog vatrogasnog saveza Kraljevo i Tiana Jovanović, finansijski saradnik na projektu. Na kraju dana predstavnici mreža Zelena lista Srbije, Zelena stolica i Pošumimo Vojvodinu govorili su o načinima upravljanja formalnim i neformalnim mrežama i svojim iskustvima, kao i prednostima formaranja mreže i koji doprinos mreža može da pruži članicama, ako i članice samoj mreži.

Trećeg dana akcenat je stavljen na monitoring politika životne sredine, kao aktivnosti koja je sastavni deo EKO-SISTEM programa sa ciljem da se podrže i ubrzaju reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva i drugih aktera. Kraj ovog dana, a ujedno i uvodnog treninga ostavljen je za sesiju o sukobima u društvu, sprečavanju i borbi protiv korupcije u oblasti zaštite životne sredine.

Pored toga što je Uvodni trening poslužio kao priprema za sprovođenje projekata u ovom ciklusu, ujedno je bio i prilika da se organizacije civilnog društva povežu kroz zajedničke oblasti i teritoriju na kojoj realizuju svoje aktivnosti, i da na taj način ojačaju polje svog delovanja. Umrežavanje i podrška su se i izdvojili ne samo kao zaključci već i kao najjači utisci ovog treninga.

Svesni da je proces reformi u životnoj sredini ozbiljan i dugotrajan, a da se bez saradnje civilnog društva i institucija, uz stalan rad sa građanima, ne može unaprediti postojeće stanje, Mladi istraživači Srbije su uz podršku Švedske programom EKO-SISTEM obuhvatili sve one elemente koji su bitni da se ojačaju postojeći kapaciteti ali i nadograde znanja, veštine, politike i prakse saradnje.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *