Planinari od planine ništa ne uzimaju, a ona im mnogo pruža

Grad Kraljevo može da se pohvali odličnom lokacijom – u ravnici na ušću Ibra u Zapadnu Moravu, okružen divnim planinama obraslim stoletnim šumama, kao stvorenih za uživanje u šetnji, udisanju čistog vazduha i odmoru u vatrometu boja, počev od zelene u proleće, do intenzivnih žutih i crvenih tonova tokom jeseni. Ne zaboravimo ni ulogu šuma u proizvodnji kiseonika, apsorbciji ugljen-dioksida, umanjenju buke, uticaju na prečišćavanje atmosferske vode, zaštiti od štetnog dejstva vetra, sprečavanja erozije zemljišta, zaštitne uloge u slučaju poplava, ublažavanja procesa klimatskih promena…

Pred nama je zadatak da tu lepotu sačuvamo od devastiranja, a u uništavanju šuma prednjače šumski požari. Samo tokom poslednjih godina, na teritoriji našeg grada požari su progutali stotine hektara šuma i i niskog rastinja. Najugroženije su četinarske šume u Studeničkom kraju, kao i predeli Stolova, Troglava, Željina… Velike su materijalne štete od požara, koje se mere milionskim iznosima, ali su rane koje požari učine šumama nemerljive sa ekološke i socijalne strane. Statistika je poražavajuća – gotovo 90% požara u prirodi nastaje kao posledica ljudske aktivnosti. Kako se klimatskim promenama povećeva rizik od dugih sušnih perioda i toplotnih talasa, tako raste i rizik od pojave šumskih požara.

Sa druge strane, planinari su svojim prisustvom na terenu i poznavanjem planinskih terena najpozvaniji za učešće u njihovom očuvanju i odbrani od požara. Planinari od planine ništa ne uzimaju, a planina im pruža sve blagodeti svog postojanja.

U okviru unapređenja međusektorske saradnje na projektu „Zajedno možemo da zaštitimo naše šume 2“ koji realizuju Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevo i područna dobrovoljna vatrogasna društva iz našeg grada koja su članovi Gradskog vatrogasnog saveza Kraljevo, na sastanku sa planinarskim društvima iz Kraljeva koja su registrovana u Planinarskom savezu Srbije, održanom krajem avgusta, dogovoreno je potpisivanje Sporazuma o partnerstvu u oblasti zaštite šuma, a predmet Sporazuma je definisanje ciljeva i mehanizama saradnje između planinarskih i dobrovoljnih vatrogasnih društava na zaštiti šuma i aktiviranje u sistemu civilne zaštite u cilju jačanja otpornosti na šumske požare na teritoriji grada Kraljeva.

Koja je ideja potpisivanja Sporazuma, pojasnio je Aleksandar Lazović, predsednik Gradskog vatrogasnog saveza, koji je inicijator i potpisnik ovog dokumenta:

– „Želimo da ljudi znaju za naše aktivnosti, ali i da se pokrenu, možda i priključe. Nama je u prevenciji i gaženju požara bitan svaki čovek. Što više ljudi informišemo i uključimo u svoje aktivnosti, to je prevencija bolja!“

Poštujući načela dobre  saradnje i  partnerstva, strane potpisnice su saglasne da su ciljevi saradnje koja je predmet ovog Sporazuma:

 • podizanje svesti o potrebi zaštite i očuvanja šuma i šumskog biodiverziteta,
 • zajedničko planiranje preventivnih mera od pojave šumskih požara,
 • zajedničko planiranje akcija u fazi obnove/oporavka šuma,
 • afirmacija volonterizma i dobrovoljnog udruživanja građana u cilju unapređenja saradnje i kapaciteta civilne zaštite.

Strane potpisnice će raditi na unapređenju zaštite šuma od požara na teritoriji grada Kraljeva kroz:

 1. uspostavljanje efikasnih mehanizama razmene mišljenja, znanja i iskustava u oblasti zaštite šuma od požara;
 2. koordinaciju radi unapređenja učešća građana u kreiranju i sprovođenju javnih politika i unapređenju pravnog okvira relevantnog za zaštitu šuma od požara na lokalnom nivou;
 3. zajednički razvoj i koordinaciju aktivnosti i mera koje doprinose zaštiti šuma i izgradnji kulture prevencije šumskih požara;
 4. organizovanje informisanja stanovništva u lokalnim zajednicama o značaju zaštite šuma i merama za prevenciju šumskih požara;
 5. učešće u izradi i uspostavljanju sistema za ranu i efikasnu najavu šumskih požara;
 6. jačanje i izgradnju kapaciteta i spremnosti za zajedničko efikasno delovanje u slučaju šumskih požara;
 7. druge oblike saradnje za kojima se ukaže potreba.

Predviđeno je da Sporazum stupi na snagu danom potpisivanja strana potpisnica, a kako je poslednji potpis i pečat stavljen 24. oktobra, sa velikim zadovoljstvom možemo reći da su sve strane potpisnice (planinarski klubovi i Gradski vatrogasni savez Kraljevo) rešene da istraju u zajedničkim aktivnostima na zeštiti šuma, u skladu sa svojim profesionalnim i tehničkim kapacitetima.

Radi realizacije saradnje dogovorene ovim Sporazumom, strane potpisnice će organizovati zajedničku radnu grupu, u koju će svaka strana potpisnica imenovati po jednog predstavnika. 10 članova planinarskih društava do kraja projekta će dobiti (za njih besplatnu) dvomesečnu obuku protivpožarne edukacije, a nastava je uveliko u toku.

Ovaj Sporazum je rezultat rada na Eko-sistem projektu, a na njegove prioritetne ciljeve podsetila je Katarina Dimitrijević, predsednica ženske sekcije DVD Kraljevo i koordinatorka projekta:

– Akcentom na preventivno delovanje svih aktera u sistemu civilne zaštite, ali i na obučenost za brzo reagovanje, realizacijom projekta želimo da doprinesemo aktivnijem uključivanju organizacija civilnog društva u sprovođenju preventivnih mera za zaštitu šumskih resursa kroz unapređenu saradnju vatrogasnih društava i udruženja planinara na zaštiti šuma.

Projekat koji se realizuje u okviru EKO-SISTEM programa – podrška reformama u zaštiti životne sredine trajaće do kraja ove godine. „Zajedno možemo da zaštitimo naše šume 2” je deo aktivnosti u okviru programa EKO-SISTEM koji realizuju Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *