Позив за достављање понуда – израда и штампање приручника за програм противпожарне обуке

У периоду од 2.12. до 9.12.2022. године, Добровољно ватрогасно друштво Краљево ће прикупљати понуде за набавку услуге – дизајн, припрема за штампу и штампање 300 комада приручника за програм противпожарне обуке.

Средства за услугу су обезбеђена у оквиру пројекта „Заједно можемо да заштитимо наше шумe 2“ који ДВД Краљево спроводи у оквиру Програма подршке „Екосистем – подршка реформама у заштити животне средине” који реализују Млади истраживачи Србије, а подржава Шведска.

Позив за достављање понуда – услуга израде и емитовања видео спотова

У периоду од 22.10. до 28.10.2022. године, Добровољно ватрогасно друштво Краљево ће прикупљати понуде за набавку услуге израде и емитовања 3 едукативна видео спота.

Средства за услугу су обезбеђена у оквиру пројекта „Заједно можемо да заштитимо наше шуме 2″ који ДВД Краљево спроводи у оквиру Програма подршке „Екосистем – подршка реформама у заштити животне средине“ који реализују Млади истраживачи Србије, а подржава Шведска.

Позив – израда и емитовање спотова

Позив за достављање понуда – Услуга реализације едукативног кампа

У периоду од 18.09. до 25.09.2022. године, Добровољно ватрогасно друштво Краљево ће прикупљати понуде за набавку услуге припреме и спровођења едукативног дела еколошког кампа на планини Гоч.

Средства за услугу су обезбеђена у оквиру пројекта „Заједно можемо да заштитимо наше шуме 2″ који ДВД Краљево спроводи у оквиру Програма подршке „Екосистем – подршка реформама у заштити животне средине“ који реализују Млади истраживачи Србије, а подржава Шведска.

Позив за достављање понуда – Услуга припреме и спровођења кампа

 

Poziv za dostavljanje ponuda – usluga smestaja i ishrane za organizovanje ekoloskog kampa ES2

Поштовани/а,

У периоду од 31.08. до 06.09.2022. године, Добровољно ватрогасно друштво Краљево ће прикупљати понуде за набавку услуге смештаја и исхране за учеснике еколошког волонтерског кампа на планини Гоч, за потребе реализације пројекта „Заједно можемо да заштитимо наше шуме 2“:

Средства за услугу су обезбеђена у оквиру пројекта „Заједно можемо да заштитимо наше шуме 2″ који ДВД Краљево спроводи у оквиру Програма подршке „Екосистем – подршка реформама у заштити животне средине“ који реализују Млади истраживачи Србије, а подржава Шведска.

Позив за достављање понуда – смештај и исхрана за учеснике еколошког кампа

Позив за достављање понуда – едукативни материјал ЕС2

Поштовани/а,

У периоду од 09.08. до 12.08.2022. године, Добровољно ватрогасно друштво Краљево ће прикупљати понуде за набавку едукативног материјала за реализацију волонтерског кампа који прати реализацију пројекта „Заједно можемо да заштитимо наше шуме 2“

Средства за услугу су обезбеђена у оквиру пројекта „Заједно можемо да заштитимо наше шуме 2″ који ДВД Краљево спроводи у оквиру Програма подршке „Екосистем – подршка реформама у заштити животне средине“ који реализују Млади истраживачи Србије, а подржава Шведска.

Позив за достављање понуда – едукативни материјал за реалзацију волонтерског кампа ES2

Позив за достављање понуда – опремa за сналажење у природи и промотивни материјал ЕС2

Поштовани/а,

У периоду од 05.08. до 11.08.2022. године, Добровољно ватрогасно друштво Краљево ће прикупљати понуде за набавку опреме за сналажење у природи и активности за ученике и наставни тим и промотивног материјала за волонтерски камп са поруком пројекта за потребе реализације пројекта „Заједно можемо да заштитимо наше шуме 2“:

Средства за услугу су обезбеђена у оквиру пројекта „Заједно можемо да заштитимо наше шуме 2″ који ДВД Краљево спроводи у оквиру Програма подршке „Екосистем – подршка реформама у заштити животне средине“ који реализују Млади истраживачи Србије, а подржава Шведска.

Опрема за сналажење у природи и промотивни материјал – Позив за понуде

Позив за достављање понуда – припрема и објава медијских садржаја ЕС2

Поштовани/а,

У периоду од 25.07. до 29.07.2022. године, Добровољно ватрогасно друштво Краљево ће прикупљати понуде за набавку услуге која обухвата припрему и објаву медијских садржаја који прати реализацију пројекта „Заједно можемо да заштитимо наше шуме 2“:

Средства за услугу су обезбеђена у оквиру пројекта „Заједно можемо да заштитимо наше шуме 2″ који ДВД Краљево спроводи у оквиру Програма подршке „Екосистем – подршка реформама у заштити животне средине“ који реализују Млади истраживачи Србије, а подржава Шведска.

Позив за достављање понуда – услуга штампања приручника

У периоду од 20.12. до 23.12.2021. године, Добровољно ватрогасно друштво Краљево ће прикупљати понуде за услугу – штампање приручника , која се финансира преко пројекта „Заједно можемо да заштитимо наше шуме!“ у оквиру Програма подршке „Екосистем – подршка реформама у заштити животне средине”, који реализују Млади истраживачи Србије, а подржава Шведска.

Позив за достављање понуда – организовање конференције на тему заштите шума од пожара

У периоду од 09.12. до 13.12.2021. године, Добровољно ватрогасно друштво Краљево ће прикупљати понуде за услугу организовања догађаја – конференције на тему заштите шума од пожара, која се финансира преко пројекта „Заједно можемо да заштитимо наше шуме!“ у оквиру Програма подршке „Екосистем – подршка реформама у заштити животне средине”, који реализују Млади истраживачи Србије, а подржава Шведска

Позив за достављање понуда – услуга кетеринга за 6 округлих столова

Добровољно ватрогасно друштво Краљево објављује позив за достављање понуда за услугу – кетеринг за потребе организације 6 округлих столова. 

Понуде ће се прикупљату у периоду од 24.11.2021. до 26.11.2021. године, а средства за ову услугу обезбеђена су у оквиру пројекта „Заједно можемо да заштитимо наше шумe!“ који ДВД Краљево спроводи у оквиру Програма подршке „Екосистем – подршка реформама у заштити животне средине” подржаним од стране Шведске.