ДВД сервис

ДВД Краљево је крајем 2017. године основало „Сервис ДВД д.о.о. Краљево“, за сервисирање противпожарних апарата, уређаја, инсталација за гашење пожара и хидрантске мређа под притиском.

Позитивни резултати пословања видљиви су у свим токовима пословања, од набавке нове опреме која је потребна за рад Контролног тела и сервиса, повећање личних примања запослених, до редовног сервисирања обавеза према добављачима, као и према оснивачу, Добровољном ватрогасном друштву Краљево, АТС-у и МУП-у.

Процес акредитације КОТ-а (Контролно тело) и добијање Решења од стране МУП-а је трајало преко две године. Крајем 2017. године Сервид ДВД д.о.о. Краљево је аплицирао код Акредитационог тела Србије за добијање лиценце за рад на контроли преносних уређаја за гашење пожара, као и хиндратске мреже. Уз мукотрпан рад и прилагођавање захтевима АТС аи Правилнику МУП а, Контролно тело је добило лиценцу за рад крајем 2019. године, а Решење МУП-а почетком 2020. године. У Србији је 2017. године за Лиценцу аплицирало 180 кандидата. Услови за добијање лиценце су били веома озбиљни. До данас у Србији лиценце је добило свеа око 50,00% од кандидата које су аплицирале за Лиценцу.

Захваљујући преданом раду превасходно контролора овог Контролног тела, као и помоћи државних органа, Сервис ДВД д.о.о. Краљево је у могућности да сервисира своје обавезе и са смањеним обимом посла, узрокованом пандемијом коронавируса.