Gradski vatrogasni ѕavez

Gradski vatrogasni savez Kraljevo nastavlja pravni kontinuitet Opštinskog vatrogasnog saveza Kraljevo, osnovanog 11. juna 1963. godine i čini 7 dobrovoljnih vatrogasnih društava:

  • Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevo
  • Dobrovoljno vatrogasno društvo Kamenica
  • Dobrovoljno vatrogasno društvo Studenica
  • Dobrovoljno vatrogasno društvo Bukovica
  • Dobrovoljno vatrogasno društvo Vitkovac, Milakovac, Pečenog
  • Dobrovoljno vatrogasno društvo Miločaj
  • Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrba

Na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama, Gradsko veće grada Kraljeva proglasilo je 17. februara 2021. godine, između ostalih, Gradski vatrogasni savez Kraljevo za subjekat od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Kraljeva. Oblast aktivnosti su poslovi na zaštiti i spasavanju od katastrofa.

GVS će naročito podsticati i pomagati formiranje novih vatrogasnih društava na seoskim područjima, sktivnosti na polju stručno – tehničkog obrazovanja i uvežbavanja rukovanja raspoloživom protivpožarnom opremom i da sinhronizovano sa svim nadležnim subjektima razvijamo aktivnosti na zaštiti čovekove okoline i širenju ekološke kulture, da sarađujemo sa brigadom VSJ iz Kraljeva i sa nadlešnim organima za vanredne situacije MUP Srbije i Raškog okruga. Posebno se angažujemo na razvijanju vaspitno – propagandnih aktivnosti iz oblasti protivpožarne kulture.

Naša akvnost u narednom periodu biće posvećena vatrogasnom podmlatku i širenju protivpožarne kulture među učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i među studentima, kroz oblike organizovanja kvizova znanja i poznavanja protivpožarnih veština, u saradnji sa VSJ Kraljevo u organizovanju pokaznih vežbi za članove svih DVD.