Градски ватрогасни ѕавез

Градски ватрогасни савез Краљево наставља правни континуитет Општинског ватрогасног савеза Краљево, основаног 11. јуна 1963. године и чини 7 добровољних ватрогасних друштава:

  • Добровољно ватрогасно друштво Краљево
  • Добровољно ватрогасно друштво Каменица
  • Добровољно ватрогасно друштво Студеница
  • Добровољно ватрогасно друштво Буковица
  • Добровољно ватрогасно друштво Витковац, Милаковац, Печеног
  • Добровољно ватрогасно друштво Милочај
  • Добровољно ватрогасно друштво Врба

На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама, Градско веће града Краљева прогласило је 17. фебруара 2021. године, између осталих, Градски ватрогасни савез Краљево за субјекат од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Краљева. Област активности су послови на заштити и спасавању од катастрофа.

ГВС ће нарочито подстицати и помагати формирање нових ватрогасних друштава на сеоским подручјима, сктивности на пољу стручно – техничког образовања и увежбавања руковања расположивом противпожарном опремом и да синхронизовано са свим надлежним субјектима развијамо активности на заштити човекове околине и ширењу еколошке културе, да сарађујемо са бригадом ВСЈ из Краљева и са надлешним органима за ванредне ситуације МУП Србије и Рашког округа. Посебно се ангажујемо на развијању васпитно – пропагандних активности из области противпожарне културе.

Наша аквност у наредном периоду биће посвећена ватрогасном подмлатку и ширењу противпожарне културе међу ученицима основних и средњих школа, као и међу студентима, кроз облике организовања квизова знања и познавања противпожарних вештина, у сарадњи са ВСЈ Краљево у организовању показних вежби за чланове свих ДВД.