Контакт

Добровољно ватрогасно друштво Краљево

ПИБ: 101257743
Матични број: 07101406

Датум регистрације: 1.1.1933.

Адреса: Војводе Степе 6, 36000 Краљево
Телефон: 036 333794
Е-адреса: dvdkraljevo036@gmail.com

Законски заступник: Милутин Вукосављевић
Жиро рачун: 160-17852-64