O nama

Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Kraljevo je osnovano 1.1.1933. godine i na taj način je nastarije udruženje građana u Gradu Kraljevu koje se bavi protivpožarnom zaštitom i zaštitom životne sredine. DVD Kraljevo ima preko 240 članova a od toga 156 vatrogasnih oficira i 8 podoficira koji učestvuju u aktivnostima protivpožarne preventive i obrazovanja, promociji zaštite životne sredine, izgradnje materijalne i stručne osnove protivpožarne zaštite, akcijama gašenja požara ali i u međunarodnoj i nacionalnoj saradnji protivpožarnih društava.

U svom dosadašnjem radu realizovali smo veliki broj projekata koji su za cilj imali zaštitu životne sredine, prevenciju požara i  podizanje protivpožarne kulture. Takođe, svake godine realizujemo edukativan program za učenike osnovnih škola na temu zaštite od požara.